1.1 Evropská unie a finanční spoluúčast zaměstnanců

S ohledem na tato fakta je diskuze o nové reformě finanční spoluúčasti zaměstnanců (FSZ) zcela oprávněná. Evropská unie (EU) se poprvé jasně zavázala k Evropskému sociálnímu modelu, jako jednomu z pilířů politiky Evropské dohody o reformě podepsané v roce 2007 v Lisabonu. Již v roce 2006 Evropská komise (EC) uvedla ve zprávě PEPPER III (Promotion of Employee Participation in Profits and Enterpise Results, tj. Propagace spoluúčasti zaměstnanců na ziscích a výsledcích podniků – iniciativa EC od roku 1990, která se snaží propagovat finanční spoluúčast zaměstnanců ve všech členských zemích), že silnější spojení mezi platy a výsledky firem je jediný možný způsob reformování pracovního trhu.

Jak říká Jaen Claude Juncker v úvodním slově zprávy PEPPER IV z roku 2009: “Jsme svědky množství trendů na pracovním trhu, které nastolují vážné otázky ohledně rozšiřování možností finanční participace. Mentalita typu ‚nabírání a propouštění‘ může jen sotva konkurovat dlouhodobé motivaci zaměstnanců, které lze dosáhnout kvůli jejich finanční spoluúčasti. Zaměstnávání lidí není jen o uspokojování pracovních požadavků firem, ale také o rodinném životě, dlouhodobých osobních plánech a základní jistotě, že i za tři měsíce budu schopen splácet hypotéku nebo naplánovat rodinný víkend.”[1]

Nicméně vlády obecně, stejně jako odbory či různé oborové asociace, dělají jen velmi málo proto, aby tuto myšlenku podpořili. A s tím mnohdy souvisí i absence legislativy. Proč tomu tak je?

  1. Nedostatek informací: v mnoha zemích EU se ví jen velmi málo o pozitivních výsledcích z praxe, které byly zaznamenány v rámci PEPPER ve Francii, Velké Británii a dalších zemích.
  2. PEPPER je odmítán z ideologických důvodů: PEPPER je zaměňován za levičácké myšlenky jako je například samospráva a není brán v úvahu a uznáván jako jeden z moderních manažerských postupů.
  3. Ekonomické podmínky nových členských zemí EU neumožnili představení PEPPER systémů a stále preferují pouze standardní zaměstnanecký poměr.

[1] The PEPPER IV Report: Benchmarking of Employee Participation in Profits and Enterprise Results in the Member and Candidate Countries of the European Union, Jens Lowitzsch, 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *