1. Úvodní slovo

Po dobu několik let, především v letech 2008-2012, svírá Evropu velká krize, která zasáhla především jižní země a Irsko. Analytikové spekulují o jejích důvodech a délce, ale i když to už občas vypadá, že se ekonomiky vzpamatovávají, čísla stále nerostou tak stabilně a kontinuálně, aby se dalo s jistotou tvrdit, že země jsou na dobré cestě k oživení. Problém tkví v tom, že nejde o cyklickou krizi, ale systematickou krizi lidských a sociálních hodnot jako jsou chamtivost a závodění jak mezi jednotlivci, tak mezi sociálními skupinami. Kořeny leží v samotných politických, sociálních a ekonomických procesech, jako jsou například vliv globalizace na národní modely kapitalismu a sociálních států či ve způsobu řízení Evropy. A jestli s tím chceme něco udělat, musíme se začít na tyto hodnoty dívat jinak.

Jen pro ilustraci, na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v roce 2014 byla prezentována čísla z nové zprávy Oxfam’s International týkající se “vzrůstající nerovnosti” nazývané “Working for the Few” (Práce pro pár vyvolených). Ve zprávě se říká: “Téměř polovina světového bohatství je nyní v rukou pouhého jednoho procenta populace a 85 nejbohatších lidí na světě vlastní tolik, kolik 3,5 milionu těch nejchudších.” Samozřejmě tento problém se týká celého světa. Ale jsou velmi relevantní i v Evropské unii. Posledních 20 let radikálních reforem evropského právního a ekonomického uspořádání v rámci rozšiřování EU směrem na východ, společně s privatizací a globalizací, vedlo nejen k ekonomické prosperitě, ale také k rozevírání sociálních nůžek. Zatímco zisky podniků více než deset let prudce rostly, platy stagnovaly a ekonomické životy mnoha lidí byly ponechány v nejistotě. Je třeba zabývat se problémem rostoucího rozdílu mezi těmi několika bohatými lidmi a mezi takzvanými “chudými pracujícími” (tj. lidmi, kteří pracují, ale jejich platy jsou tak nízké, že neuživí ani sebe, ani svoji rodinu).[1]

[1] [1] The Social Economy in the European Union, Report drawn for the European Economic and Social Committee by the International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC), Jose Luis Monzon & Rafael Chaves, 2012

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *