2.1 Závěry a doporučení k FSZ v Evropě

  1. Obnovit debatu o FSZ na evropské úrovni a poskytnout nové impulzy pro debatu na úrovni celé EU.
  2. Podnikům s přeshraniční působností by se mělo dostávat podpory při překonávání především daňových překážek v rámci příslušné země EU/EHP.
  3. Zavedení FSZ musí být dobrovolné, musí být doplňkem k systémům odměňování a nesmí brzdit vlastní vyjednávání o mzdách a platech.
  4. Žádoucí účinek FSZ spočívá v následujícím:
  • zvýšit místní kupní sílu obyvatelstva, a tím i podpořit i podnikatelské možnosti regionu,
  • jako jeden z prvků řádného řízení podniku přispívat ke zvyšování příjmů prostřednictvím účasti na úspěchu podniku,
  • působit motivačně a prostřednictvím vyšší identifikace s podnikem přispívat ke snižování fluktuace zaměstnanců.
  1. I nadále by měly být zveřejňovány a tím rozšiřovány příklady osvědčených postupů ve FSZ. Odpovídající činnosti by měly v rozpočtu EU disponovat vlastní rozpočtovou linií.
  2. Měly by být vytvořeny informační zdroje o provádění FSZ jak pro podniky, tak pro zaměstnance, jakož i vzdělávací kurzy a poradenství nezávislých institucí, např. kvalifikovaných nevládních organizací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *