2.2 Zprávy PEPPER vypracované z pověření Evropské komise, 2.2.1 Výsledky v Evropě. Pozitivní dynamika FSZ

Zprávy PEPPER dokládají přetrvávající význam tohoto tématu pro evropskou politiku: zpráva PEPPER-IV konstatuje neustále rostoucí rozšiřování FSZ v EU-27 během posledních 10 let.[1] V období 1995-2005 se zvýšil podíl podniků nabízejících modely kapitálové spoluúčasti otevřené všem zaměstnancům o pět procentních bodů z průměrných 13 % na 18 %, vůči modelům spoluúčasti na zisku o šest procentních bodů z průměrných 29 % na 35 %. Zvýšil se rovněž podíl zaměstnanců, kteří se modelů účastní, i když jen v menším rozsahu.

Ve zprávě PEPPER IV se navrhuje Rada Evropské unie vydala doporučení k evropské platformě pro FSZ. V souladu se zásadou dobrovolnosti obsahuje nadnárodní stavebnicový model všechny používané formy spoluúčasti včetně účasti na zisku (v hotovosti, s odkladem nebo formou akcií), individuální kapitálové účasti (zaměstnanecké akcie nebo akciové opce) a formou ESOP (model kolektivní kapitálové účasti, financované z účasti na zisku, vyplácené nad rámec mzdy).

Daňové pobídky nejsou sice neodmyslitelným předpokladem FSZ, avšak v zemích, které je nabízejí, působí jednoznačně pozitivně. Nehledě na výlučnou pravomoc členských států v otázkách zdanění může koordinace, konsensus a vzájemné uznávání usnadnit provádění FSZ v přeshraničně činných podnicích. Výpočet „účinných daňových sazeb“ pro standardní scénáře by umožnil přímé srovnávání zemí EU-27 a tím by zaručil další harmonizaci. Zůstanou-li dobrovolné, nemělo by dojít ke konfliktům s vnitrostátním právem.

[1] The PEPPER IV Report: Benchmarking of Employee Participation in Profits and Enterprise Results in the Member and Candidate Countries of the European Union, Jens Lowitzsch, 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *