2.3 Výhody FSZ pro podniky a zaměstnance

 

S ohledem na strategii Evropa 2020 může zavedení FSZ pomoci podnikům v Evropě, a to zejména malým a středním podnikům, zlepšit konkurenceschopnost, a to díky tomu, že se – v dobrých i špatných časech – zvýší sounáležitost a loajalita kvalifikovaných zaměstnanců.

Jeden z hlavních kladných efektů FSZ se projevuje v souvislosti s převodem podniků. Jednotný evropský trh se bude v blízké budoucnosti potýkat s převodem vlastnictví podniků, které by se každý rok mohly dotknout až 690 000 nekótovaných podniků a 2,8 milionu pracovních míst v souvislosti se stárnutím evropského obyvatelstva. Modely ESOP, které byly specificky vytvořeny pro nekótované podniky, jsou vhodné pro převod vlastnictví a řízení rodinných podniků či SMEs pro zvýšení kontinuity. Vyzývají vlastníky podniků k tomu, aby podniky převedli na své zaměstnance a neprodávali je třetím osobám, a předpokládá postupné dosažení 100 % vlastnictví podniku zaměstnanci. V této souvislosti je zvláště inovativní zaměření EHSV na veřejný sektor, kde vyzývá k vytvoření „modelu, který by otevřel možnost FSZ všem zaměstnaneckým skupinám a všem formám podniků, s ohledem na zvláštní situaci veřejného sektoru“.

Formy kapitálové účasti, u nichž se nabytí podílu prostřednictvím svěřeneckého fondu financuje účastí na zisku vyplácenou nad rámec mzdy, již existují. Obvykle se jedná o zvláštní zprostředkující subjekt, jenž spravuje podíly zaměstnanců jemu svěřené.[1] Správa těchto fondů by měla probíhat na demokratickém základě prostřednictvím volby všech zaměstnanců akcionářů, aniž by byla ovlivňována managementem podniku.

Příklady osvědčené praxe zprostředkujících subjektů spravujících svěřené podíly představují AUCHAN[2] (Francie); HOMAG AG[3] (Německo); Pfalz Flugzeugwerke (PFW Aerospace AG)[4] (Německo); Voestalpine AG[5] (Rakousko); Oktogonen Foundation[6] (Švédsko); Herend-ESOP[7] (Maďarkso); Tullis Russell-ESOP[8] (UK); Eircom-ESOP[9] and Aerlingus-ESOP[10] (Irsko).

[1] In continental Europe usually a limited company, foundation or association, in the UK and North America a trust.

[2] Purpose: enhancing loyalty and employee motivation; http://www.groupe-auchan.com/emploi.html.

[3] Purpose: financing of growth; http://www.homag.com/de-de/career/Seiten/mitarbeiterkapitalbeteiligung.aspx.

[4] Purpose: EADS spin-off; http://www.netz-bund.de/pages/mitarbges.pdf, p. 32 et seq.

[5] Purpose: privatisation and strategic shareholding; http://www.voestalpine.com/annualreport0809/en/management_report/employees.html.

[6] Purpose: enhancing loyalty and employee motivation; see Handelsbanken, Annual Report 2009, http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_en_hb_09_eng_ar_rev/$file/hb09eng_medfoto.pdf, pp. 53, 56.

[7] Purpose: privatisation as well as enhancing loyalty and employee motivation; http://www.herend.com/en/manufactory/story/, lacking details on ESOP, see year 1992.

[8] Purpose: business succession; http://www.tullis-russell.co.uk/group/about/.

[9] Purpose: privatisation and strategic shareholding; http://www.esop.eircom.ie/.

[10] Purpose: privatisation and strategic shareholding; http://www.aerlingus.com/aboutus/investorrelations/shareregister/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *