3.2 Mondragonská družstevní korporace (MCC), 3.2.6 Politika družstva – kompenzace, zaměstnanost a rozdělování zisku

Spolu s demokratickou správou, je rovnostářství důležité pro filozofii společnosti a je uváděno do praxe prostřednictvím zásad výdělečné solidarity. Jedná se o relativně kondenzovaný poměr v odměňování 6:1 mezi nejlépe a nejhůře placenými zaměstnanci (u malých a středních podniků je to 4.5:1, u finančních institucí 9:1 nebo 70 % trhu).

Důležitým jsou pro družstvo rovněž nařízení týkající se stability zaměstnanosti a propouštění. Pracovník, člen, nemůže být propuštěn v souvislosti s ekonomickou výkonností podniku a musí být převeden do jiného družstva. Pokud se tak neděje, je mu vypláceno 80 % ze mzdy z Lagun Aro do té doby, než se může vrátit do práce či přestoupit do jiného družstva.

V neposlední řadě, rozdělení zisku začíná s vnitřním kapitálovým účtem pracovníka, jenž je členem družstva. V družstvu je prvním vkladem členský poplatek, a nikoliv podíl na zisku na konci roku. V současnosti se tento poplatek pohybuje mezi 16-17 000 USD a může být odečten od měsíční výplaty daného pracovníka a /nebo, pokud je to nutné, půjčen a splacen v průběhu několika let. 25 % z členského poplatku je ihned převedeno do společné rezervy v družstvu a pracovník je nemůže vymáhat. Existují schémata jak pro solidaritu v otázkách rozdělování zisku, ale i pro případné ztráty. Na konci fiskálního roku a po zdanění rozdělují družstva své přebytky do tří kategorií: 1) kolektivní rezervy 45 %, 2) částka vyplacená pracovníkovi-členovi 45 %, a 3) dary neziskovým organizacím 10 %. Podíl na zisku se v průběhu let hromadí na individuálních vnitřních kapitálových účtech, na které nemají pracovníci-členové přímý přístup a z nichž jim družstva vyplácí 7% ročně a jsou jim k dispozici pouze tehdy, když odcházejí do důchodu či z družstva. Tyto fondy (jedná se o nový koncept vlastnictví, neboť nejsou vlastněny ani jednotlivě ani společně), jsou využity pro rizikový kapitál a na financování rozvoje podnikání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *