3.3 Problémy a výzvy, kterým Mondragon čelí, 3.3.1 Zahraniční podniky a konvenční dceřiné společnosti

Mimo region Baskicka družstva zakoupila nebo vytvořila tradiční společnosti jako plně vlastněné dceřiné společnosti nebo založila společné podniky s konvenčními firmami. Mnoho z nich se nachází v jiných částech Španělska nebo v jiných západoevropských zemích, ale většina z nich se nalézá v tranzitivních ekonomikách střední a východní Evropy a v nově vznikajících zemích na jiných kontinentech. Dle vnitřní politiky by se principy družstva měly šířit do těchto nových subjektů, to ale bohužel nebylo možné provést. Hlavním důvodem byl určitý odpor ze strany členů a manažerů, ale také kvůli čiré obtížnosti převedení teorie do praxe, obyčejných vlastních ekonomických zájmů a strachu ze selhání.

Skupina vytvořila společné podniky s konvenčními firmami v zámořských oblastech, částečně proto, aby měla partnera s nímž je možné sdílet investiční zátěži a zároveň i kvůli jejich znalosti místního prostředí a obecné znalost kultury, státní správy a obchodního práva. Mnoho lidí v Mondragonu věří, že by skupina měla více spolupracovat s hnutími, která podporují vznik družstev a to právě v těch zemích, kde se chce Mondragon usadit. Nicméně tato hnutí jsou v některých zemích pouze formální a občas byly historicky spjaty s represivními režimy nebo s ekonomickými či politickými snahami podkopat odborová hnutí. Domněnka je taková, že nejdůležitější složkou pro začínající družstvo je skupina angažovaných “družstevníků” (Jesus Herrasti, bývalý ředitel mezinárodních projektů). Zdá se, že v mnoha zemích mají lidé málo informací o družstvech nebo nemají zájem o družstevní vlastnictví. Tyto skutečnosti představují dlouhodobou výzvu ve smyslu na vzdělávání v nejširším slova smyslu – v komunitách a v podnicích.

Ústav pro studium družstevnictví – Lanki při Mondragon University začal, spolu s dalšími organizacemi, zvažovat strategii, jak by bylo možné se těmto vzdělávacím a rozvojově-společenským otázkám věnovat v zahraničí. Nicméně většina se shoduje na tom, že to je velký úkol a bude trvat mnoho let než se v mnoha jiných kulturách a částech světa tato myšlenka rozvine, adaptuje a bude možné ji implementovat.

Při úspěšném budování organizace vlastněné pracovníky v zahraničí, dochází k různým právním a finančním komplikacím, které se mohou lišit podle země a odvětví. V mnoha zemích nemají právní předpisy, které uznávají právní formu pracovníků družstva nebo které by usnadňovaly účast pracovníků na vlastnictví kapitálu. Začínající firmy rovněž čelí ztrátám, což znamená, že většina nových projektů několik prvních let přichází o peníze. Pro mnoho lidí v Mondragonu je bizarní snažit se přesvědčovat zahraniční pracovníky, většinou s velmi skromnými příjmy, aby investovali do družstev, která po několik let budou přicházet o peníze a ztrácet na hodnotě. Různé skupiny v Mondragonu analyzují právní a finanční opatření, která by mohla tyto překážky překonat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *