Archiv pro rubriku: Udržitenost

Výstup projektu Kvalita života v rámci plánu udržitelného rozvoje pro ČR

Abychom porozuměli udržitelnosti, musíme porozumět lidské přirozenosti

K čemu je Indikátorový rámec pro měření kvality života v ČR?

Indikátorový rámec pro měření kvality života v ČR úzce souvisí s přípravou Strategického rámce Česká republika 2030 (www.cr2030.cz), který je zastřešujícím dokumentem stanovujícím strategické cíle směřující k udržitelnému rozvoji ČR. Udržitelný rozvoj je založen na 3 pilířích – ekonomickém, environmentálním a sociálním a součástí jejich naplnění je zvyšování kvality života všech obyvatel.

Vnímá rozvoj země v mnohem širším kontextu než je hospodářský výkon a ekonomický růst, tak jak už o tom hovořil francouzský prezident Sarkozy v roce 2008, kdy volal po Indexu štěstí. Jde o to, přispět k posunu důrazu od měření stavu společnosti měřítkem ekonomické produkce k měření kvality života lidí. Mj. jde o nahrazení měření celkové produkce na základě HDP měřením příjmu a spotřeby z perspektivy domácností a měření bohatství z hlediska zdrojů pro udržitelný rozvoj.

Zachycení kvality života v ČR vycházelo z doporučení OECD, které ji měří v 11 oblastech: 1. příjem a bohatství; 2. zaměstnanost; 3. bydlení; 4. zdraví; 5. slaďování pracovního a soukromého života; 6. vzdělávání; 7. mezilidské vztahy; 8. občanská angažovanost a dobré vládnutí; 9. životní prostředí; 10. bezpečnost; 11. osobní pohoda.

Na projektu Kvality života, který skončil na Úřadu vlády k 31.3.2018 participovalo 97 expertů, které jsem koordinovala v rámci 11 expertních skupin. Bylo zpracováno 11 zpráv z jednotlivých oblastí a jedna Souhrnná zpráva.

K naplnění Strategického rámce ČR2030 se mohou zapojit jednotlivci, firmy, NGO či regiony a města – viz. Jak se zapojit.